Kuva: Niilo Santaharju, Kankaanpään kaupunginmuseon kokoelmat

Tulevaisuuden museo?

Kankaanpään kaupunginmuseo suuntaa tulevaisuuteen

Satakunnan eteläosissa on kattava museoverkko. Pohjois-Satakunnassa puolestaan toimii vain yksi ammatillisesti hoidettu museo, Kankaanpään kaupunginmuseo. Kankaanpään kaupunginmuseo on, monipuolisesta kokoelmastaan huolimatta, jäänyt kehityksen varjoon ja syrjäisen sijaintinsa vuoksi on lähes hyödyntämätön kulttuurinen voimavara. Museon kokoelmanäyttely on luotu 30 vuotta sitten. Koska museon toiminnot täytyy uudistaa perusteellisesti, on tässä yhteydessä hedelmällistä tutkia ja kehittää täysin uusia, yleisöystävällisiä toimintamalleja.

Satakuntaliitto tukee museon kehittämistyön käynnistämistä esiselvityshankkeella. Hankkeessa kartoitetaan tulevaisuuden museokuvaa ja sen soveltamista Kankaanpään olosuhteisiin. Museosta halutaan tehdä toiminnallinen, eri ikäkaudet ja kävijäryhmät yhteen kokoava ”elävä museo”, jossa on esillä sekä pohjois-satakuntalainen kulttuuri että taide. 

Museo haastaa kankaanpääläiset kertomaan, millaisessa museossa he haluavat käydä. Hankkeen verkkosivuilla kysytään muun muassa: ”Mikä on nykyisessä näyttelyssä Sinun suosikkiesineesi, jonka toivoisit olevan esillä myös tulevaisuudessa?” Verkkokyselyjen lisäksi loppuvuoden aikana Kankaanpään keskustaan sijoitetaan palautepisteitä, joihin voi jättää omia ajatuksia tulevaisuuden museosta.

Hankkeen aikana järjestetään myös työpajoja yliopisto-opiskelijoille tulevaisuuden museokuvan hahmottamiseksi ja toimitaan aktiivisesti yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Hanke käynnistyi lokakuussa 2010 ja päättyy elokuussa 2011.

Hankkeen ohjausryhmä:
  • Heikki Kiviniemi, sivistysjohtaja 
  • Maija Anttila, kaupunginarkkitehti
  • Eeva-Kaisa Haikonen, museonjohtaja
  • Jyrki Tomberg, EU-koordinaattori

Lisätietoja ja blogin kirjoittaja
hankekoordinaattori Merja Nummi p. 044-577 2748, merja.nummi@kankaanpaa.fi